ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ (ICDR)

ICDR Nedir?

ICDR, Amerikan Tahkim Derneği’nin (AAA) uluslararası bölümüdür. ICDR, taraflarca seçilen dünyanın herhangi bir yerinde uyuşmazlık çözüm hizmetleri sağlamaktadır. ICDR tahkim ve arabulucuları, taraflarca seçilen herhangi bir dilde uyuşmazlık çözümünü yürütebilmektedir.

ICDR Kuralları Nelerdir?

ICDR Kuralları, taraflara ve hakemlere kendi süreçlerini kontrol etme yetkisi vermektedir. Özellikle ICDR hakemleri ve arabulucuları birlikte uyuşmazlık çözümünde bulunduğunda çok çeşitli sektörlerdeki uyuşmazlıklarda taraflara uygun maliyetli ve kısa sürede çözüm sağlamaktadır. ICDR kararları dünyanın her yerindeki yargı bölgelerinde uygulanmaktadır.

ICDR tarafından ele alınan uyuşmazlıkların çözümünde kullanılmak üzere en yaygın olarak seçilen üç kural şunlardır:

•    ICDR Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Prosedürleri - 1 Mart 2021

•    ICDR Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Prosedürleri - 1 Haziran 2014

•    AAA Ticari Kurallar ve Arabuluculuk Prosedürleri

Taraflar, ICDR tarafından uygulanması için UNCITRAL Kurallarını da seçebilmektedir.

ICDR başvuru yapmak için başvuru formunu doldurmak yeterlidir.

ICDR Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Prosedürleri 1 Mart 2021

ICDR Prosedürleri, verimli, ekonomik ve adil işlemler sağlamak için tasarlanmış uluslararası düzenlemelerdir. Bu Prosedürler, bir anlaşmazlığın tarafları, avukatları, hakemleri ve arabulucuları için bir anlaşmazlık çözümü çerçevesi sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

Bir tahkim anlaşmasının tarafları aşağıdakilere sahipse, tahkim uluslararası kabul edilebilir ve ICDR tarafından yönetilebilir;

•    İşyerleri farklı ülkelerde ise,

•    Ticari ilişkilerin yerine getirilmesi yükümlülüklerinin önemli bir kısmının herhangi bir tarafın ülkesinin dışında ise,

•    Uyuşmazlığın konusunun sıkı sıkıya bağlı olduğu yer, herhangi bir tarafın ülkesinin dışında yer alıyorsa;

•    Tahkim yeri, herhangi bir tarafın ülkesinin dışında ise,

•    Birden fazla iş yeri olan bir tarafın (ana şirket ve/veya yan kuruluş dahil) herhangi bir tarafın ülkesinin dışında yer alması.

ICDR Prosedürü dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 19 maddeden oluşan “Uluslararası Arabuluculuk” başlığı altında düzenlenmiştir. Taraflar, anlaşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmeye çalışabilirler. Arabuluculuk, tahkimden bağımsız olarak veya tahkimle birlikte olarak planlanabilir. 

Prosedürün ikinci bölümü “Uluslararası Tahkim” başlığından oluşmaktadır. Bir uyuşmazlık, nihai ve bağlayıcı bir karar için tahkim mahkemesine sunulabilmektedir. ICDR tahkiminde, her bir tarafa bu Prosedür’de düzenlenen kurallar uygulanmaktadır. “Uluslararası Tahkim” bölümü 42 maddeden oluşmaktadır.

Prosedürün üçüncü bölümünde ise hızlandırılmış prosedürlerden bahsetmektedir. Hızlandırılmış prosedürler, taraflara tahkimin zamanını ve maliyetini azaltmak için tasarlanmış hızlandırılmış ve basitleştirilmiş bir tahkim prosedürü sağlamaktadır. Hızlandırılmış Prosedürler, açıklanan iddia veya karşı talebin faiz ve tahkim masrafları hariç olmak üzere 500.000 ABD Dolarını aşmayan durumlarda uygulanmaktadır. 

Son bölüm idari ücret tarifelerini düzenlemiştir.

ICDR Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Prosedürleri 1 Haziran 2014 ile 1 Mart 2021 arasındaki fark, hızlandırılmış prosedürlerin uygulanacağı para miktarıdır.1 Haziran 2014 tarihli Prosedür,  hızlandırılmış prosedürlerin 250.000 ABD Dolarını aşmadığı durumlarda geçerli olacağını düzenlemiştir. ICDR Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Prosedürleri 1 Mart 2021 yayınlandıktan sonra 2014 tarihli Prosedür tercih edilmemeye başlanmıştır.

Amerikan Tahkim Derneği Ticari Kurallar ve Arabuluculuk Prosedürleri

Her yıl milyonlarca ticari işlem gerçekleşmekte ve bu işlemlerde uyuşmazlıklar meydana gelebilmektedir. Bu uyuşmazlıkların çoğu tahkim yoluyla çözülmektedir.

Kar amacı gütmeyen bir kamu hizmeti kuruluşu olan Amerikan Tahkim Derneği (AAA), işletme yöneticilerine, avukatlara, bireylere, ticaret birliklerine, sendikalara, tüketicilere, ailelere, topluluklara ve hükümetin her kademesine hizmet sağlamaktadır. 

AAA Prosedürü, tahkim ve arabuluculuğu düzenlemiştir. Tahkim hakkında 58 ve arabuluculuk hakkında 17 maddeye sahiptir. AAA'nın hizmetleri genellikle tahkim kararının iletilmesiyle sonuçlanır. Kararların çoğunluğuna gönüllü olarak uyulmasına rağmen uyuşmazlık gerekirse uygun yargı yetkisine sahip bir mahkemeye verilebilir.

UNCITRAL Tahkim Kuralları

Taraflar, sözleşmeye dayalı olsun ya da olmasın, tanımlanmış bir hukuki ilişki bakımından aralarındaki ihtilafların UNCITRAL Tahkim Kurallarına göre tahkime sevk edileceğini kabul edebilirler. 

Tahkime başvuracak taraf veya tarafların, diğer tarafa veya taraflara bir tahkim bildiriminde bulunması gerekmektedir. Tahkim yargılaması, tahkim bildiriminin karşı tarafa ulaştığı tarihte başlamış sayılmaktadır. Tahkim bildiriminin alınmasından sonra 30 gün içinde cevap verilmesi gerekmektedir. Taraflar hakemlerin sayısı üzerinde önceden anlaşmamış veya tahkim istemi iletildikten sonra 30 gün içinde hakem sayısı kararlaştırılmamışsa üç hakem atanır. Taraftar, atanacak hakemin, tek hakem olması konusunda anlaşmış olup da tek hakemin atanması için yapılan önerinin tüm diğer taraftarca alınmasından sonra 30 gün içinde bir anlaşmaya varılamamışsa tek hakem bir tarafın istemi üzerine atanır. Eğer üç hakem seçilecek ise, tarafların her biri birer hakem seçer. Bu şekilde seçilen iki hakem, hakem mahkemesine başkanlık edecek olan üçüncü hakemi seçer. Hakem mahkemesi, takdir yetkisini kullanırken, gereksiz gecikme ve masraflardan kaçınmak ve taraflara uyuşmazlığın çözümü için adil ve etkin bir yargılama sağlamak suretiyle yargılamayı yürütür. Taraflar önceden tahkim yeri konusunda anlaşmaya varmamışsa tahkim yeri, olayın hal ve şartlarını göz önüne almak suretiyle hakem tarafından belirlenir. Hakem mahkemesi, atandıktan sonra tarafların anlaşmasına uygun olarak yargılamada kullanılacak dil veya diller hakkında hızlıca karar verir. 

Telefon Et
Mail At