Tanıma / Tenfiz

Mahkeme kararlarının en önemli özelliklerinden biri kesinleşen kararın icra edilebilir olmasıdır. Bir ülke mahkemelerinde verilen kararların karar veren ülkede hüküm ve sonuç doğurması doğaldır. Ancak bu kararların yabancı bir ülkede geçerli olması için ilgili yabancı ülkenin kararının tanıması ve tenfiz edilmesi gerekmektedir. 

Tanıma, yabancı ülke mahkemelerinin vermiş olduğu kararların ülkede kesin hüküm kuvvetinin kabul edilmesidir.

Tenfiz, yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilmiş kararların ülkede icra kabiliyetinin kabul edilmesidir.

Türk hukukunda yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi MÖHUK madde 50-59 arasında düzenlenmiştir. 

TENFİZ

TENFİZ

Tenfiz, yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin ilamların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde icra edilebilmesi için izlenilmesi gereken usul yoludur. Yabancı mahkemelerin ceza ilâmlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler ha...

DETAY
 TANIMA

TANIMA

Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda düzenlenmiştir....

DETAY
Telefon Et
Mail At
content