Uluslararası Bankacılık & Finans Hukuku

Finansal sistemin baş aktörü olan Bankalar, uluslararası faaliyetlerine İkinci Dünya Savaşı sonrası çok uluslu şirketlerin kurulmasıyla başlamıştır. Genel olarak banka faaliyetlerinde bir farklılık olmamakla birlikte uluslararası bankacılığın diğer bankalardan ve faaliyetlerinden ayrıldığı en önemli nokta işlemlerin uluslararası düzeyde gerçekleşiyor olmasıdır. 

Uluslararası bankacılık hizmeti veren bankalar genellikle Londra, Tokyo, New York, Paris, Hong Kong gibi yerlerde toplanmıştır. Burada bulunan bankaların en önemli görevi yerli yatırımcılardan yabancı kullanıcılara ya da yabancı yatırımcılardan yerli kullanıcılara finans sağlamaktır. Uluslararası bankacılık işlemleri; cari hesap, risk sermayesi, perakende mevduatları, işletme kredileri, para piyasası araçları, uluslararası kiralama, Avrupa döviz mevduatları, portföy yatırım danışmanlığı, tüketici kredileri, referans ve garanti işlemleri, serbest bölge bankacılığı, döviz işlemleri, future, swap ve option işlemleri, ihracat kredisi, leasing, factoring, forfaiting, uluslararası fon transferleri, altın, gümüş ve emtia rehin hizmetleri olarak sayılabilir.

Türkiye’de yabancı yatırımlara finans sağlayan bankalar bulunmaktadır. Ayrıca ihracatı finanse eden ve ihracat sektörünü nakdi ve gayrinakdi yöntemler ile teşvik eden Türk EXIMBANK bulunmaktadır. Türk EXIMBANK, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitleri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve programlar ile desteklemektedir.

FAS’TA İSLAMİ FİNANS

FAS’TA İSLAMİ FİNANS

Fas, İslami bankacılığı yetkilendiren en son Müslüman çoğunluğu bulunan ülke olmuştur. Merkez bankası 2 Ocak 2017'de beş bankanın şeriata uygun ürün ve hizmetler sağlama onayını duyurmuştur. Fas, şeriat uyumlu ürünler sunan beş katılımcı bank...

DETAY
ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI

ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARI

Milletlerarası Para Fonu 1944 senesinde global para sisteminin esaslarını belirleyen Bretton Woods Anlaşması üzerine kurulmuş ve 1 Mart 1947’den itibaren çalışmaya başlamıştır. IMF ülkeler arasında iktisadi işbirliğini sağlamak, serbest ticareti...

DETAY
ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ AJANSI ( MIGA)

ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ AJANSI ( MIGA)

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı, Dünya Banka’sına bağlı bir kuruluştur. 1988’de kurulan bu Ajans, ekonomik büyümeyi desteklemek, insanların yaşamlarını iyileştirmek için gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmek amacıyla...

DETAY
Telefon Et
Mail At
content