AİHM Bireysel Başvuru Yolu

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 4 Kasım 1950 tarihinde imzalanmış ve 3 Eylül 1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin denetim organıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlali durumunda bireyler AİHM’ye başvurabilmektedir.
AİHM’ye bireysel başvuru AİHS’nin 34.maddesinde düzenlenmiştir. Haklarının ihlal edildiğini öne süren, gerçek ve tüzel kişiler, kişi grupları ya da hükümet dışı örgütler tarafından yapılan başvurular “bireysel başvuru” ismini almıştır.
AİHM başvuru yapabilmek için iç hukuk yollarının tamamının tüketilmesi gerekmektedir. 
AİHM, AİHS’nin ihlal edilip edilemediğine karar verebilir, hüküm doğuracak bir karar veremez.
AİHM’ye bireysel başvuru konusunda ayrı bir departmana sahip olan ofisimizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru hakkında Türkçe ve İngilizce danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Telefon Et
Mail At
content