Dış Ticaret Hukuku

Dış ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına çıkmasıdır. İhracat ve ithalat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. İhracat, üretimi yapılan bir malın o ülkenin mevzuatına uygun olarak başka bir ülkeye gönderilmesi, bedelinin yurda getirilmesidir. İthalat ise, bir malın bedelinin ödenerek yurda getirilmesidir.

Dış ticarette ülkeler birbirleriyle ticari işlemler yapmaktadırlar. Yurt içinde yapılan ticarette kazanan ve kaybeden kimseler aynı ülkenin insanları olduğu ve ülke çapında bir zarar söz konusu olmadığı halde, uluslararası ticaretin zararlı sonuçları yurt ekonomisini etkilemektedir.

Dış ticarete ilişkin düzenlemeler Gümrük Kanunu ile yapılmıştır.

Gümrük, malların ülkeye giriş ve çıkışlarının devlet tarafından kontrol edilmesidir. Bu şekilde yasa dışı malların ülkeden çıkması ve ülkeye girmesi engellenmiş olur.

Ofisimizde gümrük işlemleri ve dış ticaret hakkında danışmanlık sağlanmaktadır.

DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ

DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Dış ticaret işlemleri ülke içi ticaretten farklıdır. Bu işlemlerin ülkeler arasında gerçekleşmesi ve farklı para birimlerinin kullanılması riskleri arttırmaktadır. Bu sebeple dış ticaret işlemlerinde farklı ödeme yöntemleri kullanılmaktadır. İth...

DETAY
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ

Uluslararası ticarette hem satıcının hem de alıcının hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten, belli kaideler ve düzenlemeler barındıran standart kurallar bütününe INCOTERMS denir. INCOTERMS terimleri üçer harf ile kısaltılmış bir şekilde ifad...

DETAY
Telefon Et
Mail At
content