E-İhracat Danışmanlığı

Bir ülkede üretilen malların, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına ihracat denmektedir. E-ihracat ise ülkede üretilen malların yurtdışına internet üzerinden satılmasıdır. Sınır-ötesi e-ihracatta alıcı ve satıcı aynı ülkede ikamet etmemekte, genellikle aynı para birimini kullanmamaktadır.

E-ihracat normal ihracata göre daha avantajlıdır. E-ihracat sayesinde daha fazla müşteriye ulaşılmaktadır. Türkiye’de yapılan araştırmalara göre, e-ihracatçılar geleneksel ihracata göre daha fazla pazara ulaşmaktadır. Geleneksel ihracata göre daha az zaman emek ve para harcanmaktadır. Tüketiciler açısından sınır ötesi alışverişin en önemli nedenleri arasında yerli sayfalarda mevcut olmayan ürünlerin ve daha fazla seçeneğin bulunmasıdır. Ayrıca e-ihracata devlet desteği daha fazladır. Türkiye’de Ticaret Bakanlığı firmalara e-ihracat desteği verebilmektedir. Bu destekten faydalanmak için Ticaret Bakanlığı’na veya İhracatçı Birlikleri’ne başvurmak gerekmektedir. 

Ofisimizde e-ihracat hakkında bilgiler verilmekte ve yardımcı olunmaktadır. 

Telefon Et
Mail At
content