Hakkımızda

Mermeroğlu Hukuk & Danışmanlık olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize genel olarak Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Taşıma Hukuku, Yabancı Yatırımlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Kişisel Verileri Koruma Hukuku ve Medeni Hukuk’un çeşitli alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ticari hayatın gereksinimlerine uygun, değişen mevzuattan ve Yüksek Mahkeme kararları ile Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Kuruluşlarının kararlarından elde edilen bilgi ve tecrübeyi mevcut anlaşmazlıklara uygulayarak çözüm bulma konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra  ileride doğabilecek anlaşmazlık olasılıklarına ilişkin de yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yurtdışında yatırım yapmak isteyen ticaret aktörlerine sözleşme hazırlığı aşamasında hedef pazardaki hukuki risklere, gümrük vergileri, gelir vergileri ve diğer mali yükümlülüklere, şirket kuruluş şekillerine, yargılama usullerine, taraf olunan uluslararası sözleşmelere, fikri ve sınai haklara ilişkin korumalara, bankacılık işlemlerine, taşımacılık - sigorta - lojistik şartlarına ve diğer özellikli hususlara ilişkin yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti verilerek risklerinin minimize edilmesi sağlanması noktasında yardımcı olunmaktadır. 

Ayrıca ülkemiz sınırları içinde ve yabancı ülkelerde dış ticaret işlemlerinde oluşan hukuki sorunlarla ilgili gerektiğinde yabancı ülkelerdeki hukuk ofisleriyle irtibatlanılmak suretiyle avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Yerli şirket ve gerçek kişilere genel hukuk branşlarında da avukatlık ve danışmanlık vererek Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Tüketici Hukuku, Marka & Patent Hukuku, Enerji Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Ticari İşletme Hukuku ve diğer Ticaret Hukuku alanlarındaki uyuşmazlık, arabuluculuk, dava ve tahkim süreçleri yürütülmektedir.

AİHM’ye bireysel başvuru konusunda ayrı bir departmana sahip olan ofisimizde Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru hakkında Türkçe ve İngilizce danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Telefon Et
Mail At
content