Haberler

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TARAFINDAN 3 KASIM 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE BENZİN TÜRLERİNE ETANOL HARMANLANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. ...

DETAY

5 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de Yoga Eğitmenliği Seviye-5 hakkındaki Ulusal Meslek Standardına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır. ...

DETAY
BAZI ZARARLI KİMYASALLARIN İHRACATI VE İTHALATI

BAZI ZARARLI KİMYASALLARIN İHRACATI VE İTHALATI

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 32087 sayılı ve 28/01/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı....

DETAY
KARAYOLUYLA TAŞINAN YÜKLERİN DENİZYOLUNA AKTARILMASININ DESTEKLENMESİ

KARAYOLUYLA TAŞINAN YÜKLERİN DENİZYOLUNA AKTARILMASININ DESTEKLENMESİ

Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 31918 sayılı ve 09/08/2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı....

DETAY
10 İLDE OHAL İLANINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 8 ŞUBAT 2023 TARİH 32098 SAYILI RESMİ GAZETE İLE YAYIMLANDI

10 İLDE OHAL İLANINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 8 ŞUBAT 2023 TARİH 32098 SAYILI RESMİ GAZETE İLE YAYIMLANDI

Anayasanın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu madde 3/1-a gereğince 10 ilde 8 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 8 Şubat 2023 tarih 32098 sayılı R...

DETAY
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

EPDK tarafından çıkartılan “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 08.06.2021 tarihli ve 31505 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve bayilik lisan...

DETAY
SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

BDDK tarafından çıkartılan “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik” 04.06.2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi ise 01.01.2022 olarak kararlaştırıldı. Bu Yönetmeliğin ama...

DETAY
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN MADENCİLİK VE HİDROKARBON ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN MADENCİLİK VE HİDROKARBON ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

28 Aralık 2016 tarihinde  imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması 7322 sayılı Kanun ile uygun bulunmuşt...

DETAY
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ İLE ONAYLANMIŞTIR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ İLE ONAYLANMIŞTIR

Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması 02.06.2021 tarihli ve 31499 numaralı Resmi Gazetede yayımlanarak onaylanmıştır. Bu Anlaşma ile taraflar, cezai konularda en geniş kapsamda adli yardımlaşmay...

DETAY
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN KALKINMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ONAYLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN KALKINMA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ONAYLANDI

Türkiye Cumhuriyeti ile Somali Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan Kalkınma İşbirliği Anlaşması 02.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Anlaşma Türkiye ile Somali arasındaki kalkınma işbirliğinin yasal ve kur...

DETAY
BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede “Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yeni değişiklik ile basın kartı sahibi olmak isteyenlerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak ve yardım etme” ...

DETAY
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş/ karde edilmiş veya penyelenmiş ) (hidrofil ve...

DETAY
“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 27 MAYIS 2021 TARİHİNDE YAYIMLANAN RESMİ GAZETE İLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ 27 MAYIS 2021 TARİHİNDE YAYIMLANAN RESMİ GAZETE İLE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede “CE” İşareti Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine yerleştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini taşıdığı anlamına gelen ve Avrupa Birli...

DETAY
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

“28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” yeni bir yönetmelik ile değiştirilmiştir. ...

DETAY
TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAK KOMİTESİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI EKİ MENŞE PROTOKOLÜNÜ DEĞİŞTİREN KARAR KAPSAMINDA TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ORTAK KOMİTESİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI EKİ MENŞE PROTOKOLÜNÜ DEĞİŞTİREN KARAR KAPSAMINDA TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

25/5/2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yü...

DETAY
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA ONAYLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA ONAYLANDI

Türkiye ile Gürcistan arasındaki yatırımları desteklemek ve ekonomik işbirliğini arttırmak amacıyla imzalanan “ Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması” onaylanarak 01.06.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı....

DETAY
MASAK “UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ” HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLADI

MASAK “UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ” HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLADI

MASAK tarafından düzenlenen genel tebliğ 30 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak; müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kulla...

DETAY
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir....

DETAY

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSLARARASI KOMBİNE YÜK TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI ONAYLAYAN KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

19 Temmuz 2016 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması” Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile onaylanarak 07.05.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı....

DETAY

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CİBUTİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ HAVA ANLAŞMASINI ONAYLAYAN KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Türkiye ile Cibuti Hükümeti arasında uluslararası hava hizmetlerine ilişkin fırsatların genişletilmesini kolaylaştırmak ve uluslararası hava hizmetlerinde emniyet ve güvenliği sağlamak amacıyla imzalanan Hava Anlaşması’nı onaylayan karar 07.05.2...

DETAY
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Yapılan değişiklik ile eski yönetmelikte bulunan sınırlamalar ve kısıtlamalar genişletilmiş, salgın, olağanüstü hal, gerginlik, buhran, kriz dönemleri ile afet ve acil durumlarında taşıt yaşları, sözleşmeli taşıt oranları, yetki belgesi almanın ...

DETAY
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞTİ

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞTİ

Kardekse kaydedilecek firmaların tespit edilmesine yönelik esasların belirlendiği Yönetmeliğin 12. maddesinde tespite dair istenecek belgelerde değişiklik gerçekleştirildi. Şirketin ya da kurumun temsilcisinin imza atmaya yetkili olduğunu açıkla...

DETAY
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Yönetmelikte rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve faaliyet konusu sadece madeni yağ olanlar hariç ihrakiye teslimi lisanslarına ilişkin; başvuru sahibi tüzel kişinin; Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da l...

DETAY
ELEKTRİK PİYASASI VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

ELEKTRİK PİYASASI VE İHRACAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Yönetmelikte daha önce ilgili mevzuat kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararları olarak sayılırken değişiklikle ilgili mevzuata cumhurbaşkanı kararnamesi ve cumhurbaşkanı kararı da eklendi. Yönetmelikte üretim şirketlerinin el...

DETAY
ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN MİLLETLERARASI SULH ANLAŞMALARI HAKKINDA BİRLEMİŞ MİLLETLER KONVANSİYONU CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİYLE ONAYLANDI

ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN MİLLETLERARASI SULH ANLAŞMALARI HAKKINDA BİRLEMİŞ MİLLETLER KONVANSİYONU CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİYLE ONAYLANDI

Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle onaylanarak 22.04.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Konvansiyon, ulusal ve uluslararası ticaret...

DETAY
AB-ORTAK TRANSİT ÜLKELERİ ORTAK KOMİTESİ’NİN 20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME’Yİ DEĞİŞTİREN 4/12/2018 TARİHLİ 2/2018 SAYILI KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

AB-ORTAK TRANSİT ÜLKELERİ ORTAK KOMİTESİ’NİN 20 MAYIS 1987 TARİHLİ ORTAK TRANSİT REJİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME’Yİ DEĞİŞTİREN 4/12/2018 TARİHLİ 2/2018 SAYILI KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi’nin 4/12/2018 tarihli 2/2018 sayılı Kararı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile onaylanarak 22 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Bu Karar, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’nı...

DETAY
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 20 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile Büyük Britanya ve Kuzey İrla...

DETAY
ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak hayatımıza girmiştir. Bu düzenleme ile kripto varlık hukukumuzda ilk defa yer edinmiştir. Kripto varlığın tanımını yapan Yönetmel...

DETAY
ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VEYA LİSANSLARA KONU ÜRETİM TESİSLERİNİN SANTRAL SAHALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VEYA LİSANSLARA KONU ÜRETİM TESİSLERİNİN SANTRAL SAHALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

EPDK tarafından 25/06/2020 tarihli 31166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında değişiklik yapılmasına karar ve...

DETAY
 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASINA DAİR KARAR YAYIMLANDI

11 Mart 2021 tarihli 31420 sayılı Resmi Gazete’de, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ve komisyon oluşturulmasına ilişkin 1280 sa...

DETAY
SİNGAPUR KONVANSİYONUNUN ONAYLANMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI

SİNGAPUR KONVANSİYONUNUN ONAYLANMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI

11 Mart 2021 tarihli 31420 sayılı Resmi Gazete’de Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7282 sayılı Kanun yayımlandı. 20 Aralık 2018 tarihinde ya...

DETAY
AKARYAKITTA TAVAN FİYAT UYGULAMASI KARARI YAYIMLANDI

AKARYAKITTA TAVAN FİYAT UYGULAMASI KARARI YAYIMLANDI

18 Mart 2021 tarihli 31428 sayılı Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin 10081 nolu Karar yayımlandı. Haksız fiyat artışı ve gizli zam uygulayan akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında...

DETAY
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN CUMHURBAŞKANI KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN CUMHURBAŞKANI KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

20 Mart 2021 tarihli 31429 sayılı Resmi Gazete’de  ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedildiği yayımlandı....

DETAY
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNDAN KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNDAN KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

16 Mart 2021 tarihli 31425 sayılı Resmi Gazete’de Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Veri Sorumluları siciline kayıt tarihinin uzatılması hakkından karar yayımlandı. ...

DETAY
PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

16 Mart 2021 tarihli 31425 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinde taksitli mal ve hizmet satışlarıyla ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı ve yayımlandı....

DETAY
ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ

Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerini, bu işlemlere ilişkin önemlilik ölçütü de dahil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu olan ayrılma hakkının kullanılabilmesine ve ayr...

DETAY
TÜRKİYE MOĞOLİSTAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ AÇIKLANDI

TÜRKİYE MOĞOLİSTAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ AÇIKLANDI

25 Şubat 2021 tarihli  31405 sayılı Resmi Gazete’de 3582 nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile, ‘Türkiye Cumhuriyeti  ve Moğolistan  Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanm...

DETAY
ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDAKİ TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDAKİ TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

25 Şubat 2021 tarihli 31406 sayılı Resmi Gazete’de 30088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı....

DETAY
TÜRKİYE İSVİÇRE TARIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

TÜRKİYE İSVİÇRE TARIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLMESİNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunmasına ve eklerindeki değişikliklerin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasına dair y...

DETAY
KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI

KORONAVİRÜS KAPSAMINDA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI

19 Şubat 2021 tarihli 31400 sayılı Resmi Gazete’de Koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması...

DETAY
KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ PROGRAMI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ PROGRAMI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

17 Şubat 2021 tarihli 31398 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından ‘Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında ...

DETAY
SİVİL HAVACILIK KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARI GÜNCELLENDİ

SİVİL HAVACILIK KANUNU UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARI GÜNCELLENDİ

12 Şubat 2021 tarihli ve 31393 sayılı Resmi Gazete’de Sivil Havacılık Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ yayımlanmıştır. ...

DETAY
BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

1 Mart 2020 tarihli 31410 sayılı Resmi Gazete’de, 2020/4 sayılı  Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı....

DETAY
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

Danıştay 13. Dairesinin 2020/3227 E. , 2020/3158 K. sayılı 16/11/2020 tarihli kararında, davacı anonim şirket ve davalı Kamu İhale Kurumunun olduğu, aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddiası ile iptali istenen Kurul kara...

DETAY
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI

7 Ocak 2021 tarih 31357 sayılı resmi gazete ile yayınlanan ‘ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci ve üçüncü ma...

DETAY
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KOMORLAR BİRLİĞİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KOMORLAR BİRLİĞİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI

7 Ocak 2021 tarih 31357 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Komorlar Birliği Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ikinci ve üçüncü maddeleri gereğince karar...

DETAY
 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI

19 Ocak 2021 Salı tarihinde, 31369 sayılı Resmi Gazetede “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanması hakkında karar yayımlanmıştır....

DETAY
ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN İPTAL KARARI!

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN İPTAL KARARI!

15 Ekim 2019 tarihli 30919 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/42 E. 2019/73 K. sayılı 19/09/2019 tarihli Anayasa Mahkemesi kararında; itiraz konusu edilen 21/02/2019 tarihli ve 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik...

DETAY
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE MADDE DEĞİŞİKLİĞİ!

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE MADDE DEĞİŞİKLİĞİ!

2 Mart 2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  ile yapı ruhsatına tabi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı...

DETAY
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ KANUNDA MADDE DEĞİŞİKLİĞİ!

ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ KANUNDA MADDE DEĞİŞİKLİĞİ!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın 19/10/2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 3 Sıra nolu “ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” ile 1 sıra nolu tebliğin 3,4,5,6 v...

DETAY
7188 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

7188 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

24/10/2019 tarihli 30928 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun ile birden fazla kanunda ve özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu ile ceza infaz usulüne ve ceza usul işlemlerine ilişkin hükümlerin yer aldığı diğer bazı kanunların i...

DETAY
 7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Türk Ceza Kanunu madde 7/1’de işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı bir kimseye ceza verilemeyeceği ve güvenlik tedbiri uygulanamayacağı Anayasamıza ve İnsan Hakları Evrense Bildirgesine uygun olarak d...

DETAY
KISA ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

KISA ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

30 AĞUSTOS 2020 TARİH 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 31 AĞUSTOS 2020 TARİH 31230 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, ...

DETAY
TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir....

DETAY
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARIYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARIYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (r) ve (kk) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğğ),...

DETAY
31236 SAYI 06/09/2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE CUMHUİRYETİ İLE BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

31236 SAYI 06/09/2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE CUMHUİRYETİ İLE BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

31236 sayı 06/09/2020 tarihli Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuiryeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette E...

DETAY
11 EYLÜL 2020 TARİH 31241 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

11 EYLÜL 2020 TARİH 31241 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN İLGİLİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

11 EYLÜL 2020 tarih 31241 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilgili yönetmelik değişikliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri, 2020 yılı sonunda bütçe açığı oluşturmamak kaydıyla, 2020 yılı içerisinde 2019 yılının gerçekleşe...

DETAY
 15 EYLÜL 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI YAYINLANMIŞTIR.

15 EYLÜL 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI YAYINLANMIŞTIR.

15 Eylül 2020 tarih 31245 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Mutabakat Zaptının onaylanmasına dair Cumhurbaşkanı Kararnamesi yayınlanmıştır....

DETAY
16 EYLÜL 2020 TARİHLİ 31246 NOLU RESMİ GAZETEDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 400 SIRA NOLU TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

16 EYLÜL 2020 TARİHLİ 31246 NOLU RESMİ GAZETEDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 400 SIRA NOLU TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

16 EYLÜL 2020 tarihli 31246 nolu Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı üretim yapılmak üzere Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kiralanması usulüne...

DETAY
15 Ekim 2020 tarihli 31275 sayılı Resmi Gazetede 

15 Ekim 2020 tarihli 31275 sayılı Resmi Gazetede 

15 Ekim 2020 tarihli 31275 sayılı Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 19/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete'de yay...

DETAY
20 EKİM 2020 TARİHLİ 31280 SAYILI RESMİ GAZETE'DE ENERJİ PİYASASI KURUMU KURUL KARARI YAYIMLANMIŞTIR

20 EKİM 2020 TARİHLİ 31280 SAYILI RESMİ GAZETE'DE ENERJİ PİYASASI KURUMU KURUL KARARI YAYIMLANMIŞTIR

15 Ekim 2020 Karar Tarihli 9615 Karar No'lu Enerji Piyasası Kurumu Kurul Kararı 20 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kurul kararına göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2020 tarihli toplantısında; 5015 sayılı Petrol Piyasası...

DETAY
20 Ekim 2020 Tarihli 31280 Sayılı Resmi Gazete'de

20 Ekim 2020 Tarihli 31280 Sayılı Resmi Gazete'de

20 Ekim 2020 Tarihli 31280 Sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. İlgili yönetmeliğe göre 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ...

DETAY
SUÇ MAĞDURLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

SUÇ MAĞDURLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 63 numaralı ‘’Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’’ ile suç mağdurlarına sağlanan hizmet ve yardımlara ilişkin esaslar ve bu hizmetlerin yerine ge...

DETAY
Telefon Et
Mail At
content