TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA

Türk vatandaşlığından çıkma, TVK md. 25’de düzenlenmiştir. Bu maddede belirtilen şartları taşıyan kişiye Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilmektedir.

Ergin ve ayırt etme gücüne sahip, yabancı bir devlet vatandaşlığı olan veya yabancı bir devlet vatandaşlığı kazanacağı kesin gözle bakılan kişiler hakkında mali veya cezai sınırlaması bulunmuyor ve herhangi bir suç veya askerlik hizmeti ile aranmıyorsa Türk vatandaşlığından çıkma izni veya çıkma belgesi verilmektedir.

Çıkma talebi, Türkiye içinde kişinin ikamet ettiği yerin valiliğine, Türkiye dışında ise kişi Türk konsolosluğu veya büyükelçiliğe bizzat veya vekaletname sunularak yapılmaktadır. Dilekçeyi alan başvuru makamı, hazırladığı dosyayı İçişleri Bakanlığı’na gönderir. İçişleri Bakanlığı’nın çıkma izni verme konusunda takdir yetkisi vardır.

Türk vatandaşlığından çıkmasına izin verilen kişi, henüz yabancı devlet vatandaşlığını kazanamamışsa çıkma izin belgesi ve çıkma belgesi birlikte düzenlenerek müracaat edilen valiliğe gönderilir. Kişiye önce çıkma izin belgesi, başka bir ülkede vatandaşlık kazandığında ise çıkma belgesi verilir. Çıkma talebinde bulunan kişinin başka bir ülkede vatandaşlığı bulunuyor ise sadece çıkma belgesi düzenlenerek müracaat edilen valiliğe gönderilir.

Çıkma belgesinin imza karşılığıyla çıkmak isteyen kişiye verilmesi sonucunda kişi Türk vatandaşlığını kaybeder.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ YENİDEN KAZANILMASI

TVK md.13 Türk vatandaşlığının ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanılmasını düzenlemiştir. Buna göre, çıkma belgesi alarak Türk vatandaşlığından ayrılan kişiler ve anne babasının seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından çıkması nedeniyle ergin olmadan Türk vatandaşlığını kaybedip kendilerine tanınan seçme hakkını ergin oldukları tarihten itibaren 3 yıl içinde kullanamayanlar kişiler Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu olmadan Türk vatandaşlığı kazanabilmektedir.

TVK md.13’e göre vatandaşlık kazanmak için, TVK md.11’de belirtilen Türk vatandaşı olabilmek için aranan şartlar aranmamaktadır. Kişiler, milli güvenlik bakımından engel oluşturan halleri bulunmadıkları sürece İçişleri Bakanlığı’nca verilecek kararla yeniden Türk vatandaşı olabilmektedirler.

Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvuru yurt içinde valiliğe, yurt dışında ise Türk temsilciliklere bizzat veya vekâletname ile yapılır. Başvurusunu Türkiye’de yapan kişinin ülkede hukuka uygun şekilde bulunması gerekmektedir.

Telefon Et
Mail At
blog_detay