SİLAH TAŞIMA RUHSATI VE RUHSAT SÜRESİNİN GEÇMESİ

Silah ruhsatı 6136 sayılı Kanun ve 2521 sayılı Kanun’da düzenlenmiştir. Silah ruhsatı alabilmek için kişinin 21 yaşını doldurması gerekmektedir. Silah ruhsatı alma işlemleri genellikle kişi veya kişilerin bulundukları il içerisindeki valilik tarafından yürütülmektedir.

Silah bulundurmak amacıyla silah satın alabilmek için 6136 sayılı Kanunun 16. maddesinde sayılan hallerden birine girmemek  (silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller) ve 21 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

 Silah taşıma ruhsatı için ise daha detaylı usulleri ve şartlar bulunmaktadır. Bir vatandaş, silah taşıma ruhsatı alabilmesi için bazı koşulları taşıyor olması veya bazı meslek gruplarında görev yapıyor olması gerekmektedir. Bu koşullar ve meslek grupları Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’te gösterilmiştir.

Taşıma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir. Her beş yılda bir yenileme harcı ödenerek bu ruhsat süresi uzatılabilmektedir. Sürenin sona ermesinden bir ay önce tebligat için gerekli işlemler başlatılmaktadır. Tebligattan itibaren altı ay içinde ruhsatlarını yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatı iptal edilmektedir. Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsatın süresinin bittiği tarihten itibaren başlamaktadır. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçmektedir.

Taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerin, sonradan silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine girmesi üzerine silah taşıma ve bulundurma ruhsatı iptal edilmektedir. Ayrıca silah taşıma ve bulundurma şartlarını kaybedenlerin yeni ruhsat talepleri kabul edilmemektedir. Bu durumda mevcut silah ruhsatları iptal edilerek, silahlar zapt edilmektedir. Bu silahların, zapt edildiği tarihten itibaren altı ay içinde silah sahibinin isteği doğrultusunda, silah satın almaya hak kazanmış kişilere devri yapılmaktadır. Bu süre içinde devri yapılamayan silahlar işlem yapılmak üzere adli makamlara gönderilmektedir.

Devri sağlanamayan silahlar için adli makamlara gönderilmeden önce müsadere işlemi yapılması gerekmektedir. Bu konuda Yargıtay’ın kararı bulunmaktadır.

İlgilinin ruhsat süresi geçtikten sonra kendisine yapılan tebligat ile verilen süreye rağmen süresinde ruhsatını yeniletmemesi üzerine ruhsatı iptal olunarak el konulan silahın verilen süre içerisinde üçüncü kişilere devredilmemesi nedeniyle silahın müsaderesine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir. (Yargıtay 8.Ceza Dairesi E:2018/8110 K:2019/3738)

Telefon Et
Mail At
blog_detay