TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞTİ

24 Nisan 2021 tarihli 31464 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Kardekse kaydedilecek firmaların tespit edilmesine yönelik esasların belirlendiği Yönetmeliğin 12. maddesinde tespite dair istenecek belgelerde değişiklik gerçekleştirildi. Şirketin ya da kurumun temsilcisinin imza atmaya yetkili olduğunu açıklayan yetkiliye ait imza örneklerinin yer aldığı noter tarafından onaylanmış resmi belge imza sirküsü olarak adlandırılmaktadır. Yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan kardekse kaydedilecek firmaların tespit edilmesi için talep edilen belgelerden olan ‘imza sirküleri’ ifadesi değiştirildi. İmza sirküleri ifadesi yerine yine noter tarafından onaylanması gereken ‘sicil tasdiknamesi’ talep edildiği açıklandı. Sicil tasdiknamesi ise Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16. maddesinde düzenlendiği üzere ticari işletmenin ve seçilen unvanın sicile tescili durumunda, ilgiliye verilen bir belgedir. 

Yayımlandığı tarih olan 24 Nisan 2021’de yürürlüğe girecek olan söz konusu değişiklikleri içeren yönetmeliğin yürütmesinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi.
 

Telefon Et
Mail At