KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

11 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yapılan değişiklik ile eski yönetmelikte bulunan sınırlamalar ve kısıtlamalar genişletilmiş, salgın, olağanüstü hal, gerginlik, buhran, kriz dönemleri ile afet ve acil durumlarında taşıt yaşları, sözleşmeli taşıt oranları, yetki belgesi almanın şartları veya belirlenmiş sürelerin, azaltılmasına, arttırılmasına veya durdurulmasına ilişkin geçici düzenlemeler yapılabileceği belirtilmiştir.

Yetki belgesi alma hususunda değişiklik yapılan Yönetmelikte, sadece internet üzerinden faaliyet göstermek üzere F1 veya F2 yetki belgesi talep eden kişiler için 10 adet firmayla sözleşme yapabileceği sınırlaması getirilmemiştir. Aynı zamanda e-ticaret yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak hizmet vermek üzere M1 yetki belgesi talep eden kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmayacağı ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %50 indirim uygulanacağı düzenlenmiştir.

Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki iki nokta arasında tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütülebilmesi için, ilgili UKOME’nin kararının bulunması ve alınacak kararda faaliyet gösterilecek noktalar ile faaliyet gösterecek gerçek veya tüzel kişilerin belirtilmiş olması şart koşulmuştur.

Yeni düzenleme ile yetki belgesi alma işlemlerinde e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde belli para sınırları için uygulanacak indirim oranları eklenmiştir. Bu uygulama 1/6/2021 tarihinden sonra geçerli olacaktır.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütmektedir.
 

Telefon Et
Mail At
haber_detay