MASAK “UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ” HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLADI

MASAK tarafından düzenlenen genel tebliğ 30 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak; müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği nezdinde olan yükümlüler, ilgili mevzuatta müşterileri ile yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemlerle sözleşme kurulmasına izin verilmesi halinde, müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini kullanılabileceği düzenlenmiştir. Tebliğ’e göre uzaktan kimlik tespiti durumunda yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgiler alınacaktır. Ancak imza örneği alınması zorunlu değildir. Uzaktan kimlik tespiti yapılmak suretiyle kurulan sürekli iş ilişkisinin devamında kişi ile işlemin yüz yüze gerçekleştirilmesi halinde imza örneği alınacaktır. 

Bu Tebliğ 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
 

Telefon Et
Mail At
haber_detay