SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin madde 4’ünde düzenlenen yükümlüler kısmına “kripto varlık hizmet sağlayıcıları” ve “tasarruf finansman şirketleri” eklenmiştir. Buna göre kripto para platformları ile tasarruf finansman şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapmakla yükümlü hale gelmiştir. Bu şirketler, yükümlülüklerini yerine getirme hususunda MASAK denetimi kapsamına girmiştir.

Telefon Et
Mail At
haber_detay