SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

BDDK tarafından çıkartılan “Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik” 04.06.2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi ise 01.01.2022 olarak kararlaştırıldı. Bu Yönetmeliğin amacı, banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dokuz maddeden oluşan Yönetmelik, sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenlerin bu sırları görevden ayrıldıktan sonra da saklamaları gerektiğini, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacaklarını belirtmiştir.

Sır saklama yükümlülüğünün istisnaları açıkça Yönetmelik’te gösterilmiştir. Buna göre gizlilik sözleşmesi yapılması ve sadece belirtilen amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla; bankaların kendi aralarında yapacakları bilgi ve belge alışverişi, finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları kapsamında bankaların sermayelerinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan finansal kuruluşlara bilgi ve belge verilmesi, doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla banka sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payların satışı amacıyla yapılacak değerleme çalışmalarında muhtemel alıcılara bilgi ve belge verilmesi ve değerleme, derecelendirme, destek hizmeti ile bağımsız denetim faaliyetlerinde veya teknik ve idari tedbirlerin alınması kaydıyla hizmet alımlarına yönelik işlemlerde kullanılmak üzere bu hizmeti sağlayanlara bilgi ve belge verilmesi sır saklama yükümlülüğü kapsamında sayılmaz.

Yönetmelik ile bankalara bilgi paylaşımı yaparken ölçülülük ilkesini dikkate alarak ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bu değerlendirmeleri kayıt altına almakla sorumlu olan Bilgi Paylaşım Komitesi kurması zorunluluğu getirilmiştir.

Telefon Et
Mail At