KISA ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

KISA ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

KISA ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

30 AĞUSTOS 2020 TARİH 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI 31 AĞUSTOS 2020 TARİH 31230 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeo gerekçesiyle 30/06/2020  tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 inci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/06/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen  esaslar çerçevesinde ve 30/07/2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay uzatılmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200831-14.pdf

Telefon Et
Mail At