16 EYLÜL 2020 TARİHLİ 31246 NOLU RESMİ GAZETEDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 400 SIRA NOLU TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

16 EYLÜL 2020 tarihli 31246 nolu Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 400 sıra nolu Tebliğ yayınlanmıştır

16 EYLÜL 2020 tarihli 31246 nolu Resmi Gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tarımsal amaçlı üretim yapılmak üzere Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin kiralanması usulüne dair Tebliğ yayınlanmıştır.

Telefon Et
Mail At