ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ AJANSI ( MIGA)

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı, Dünya Banka’sına bağlı bir kuruluştur. 1988’de kurulan bu Ajans, ekonomik büyümeyi desteklemek, insanların yaşamlarını iyileştirmek için gelişmekte olan ülkelere doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle yatırımlara sigorta sağlamaktadır. Günümüzde ajansa üye 182 ülke bulunmaktadır. 

Özellikle MIGA, projeleri sigortalayarak yatırımcıların ve borç verenlerin bazı risklerle başa çıkmalarına yardımcı olmaktadır. Bu riskler MIGA Sözleşmesi’nin 11. maddesinde sayılmıştır.

    Para Biriminin Dönüştürülememesi ve Transfer Kısıtlamaları: Bir yatırımcının yerel para birimini döviz cinsine çevirememesinden veya yerel para biriminin dışında döviz para birimini transfer edememesinden kaynaklanan durumlarda ortaya çıkan zarardan korumaktadır. 

    Kamulaştırma: Yatırımın gerçekleştiği yerdeki hükümetin sigortalı yatırım üzerindeki eylemlerinden kaynaklı kayıplara karşı koruma sağlamaktadır.

    Savaş, Terörizm ve Siyasi İç Karışıklık: Yatırım yapılan ülkede siyasi karışıklıklar nedeniyle ortaya çıkan maddi varlıkların kaybı, hasar görmesi veya yok olmasına ya da toplu iş kesintisine karşı koruma sağlamaktadır.

    Sözleşmenin İhlali: Yatırım yapılan ülkedeki hükümetin yatırımcı ile yaptığı sözleşmeyi ihlal etmesi durumundan kaynaklanan kayıplara karşı koruma sağlar.

    Mali Yükümlülüklerin Yerine Getirilememesi: Mali yükümlülüklerin yerine getirilememesi durumunda devletlere, kamu iktisadi teşebbüslere kredi sağlamaktadır.

Genel olarak MIGA, üye ülkelerin vatandaşı olan yatırımcılara veya üye ülkelerin kuruluşlarına garanti sağlamaktadır. 

MIGA, yeni yatırımları sigortaladığı gibi mevcut projelerin genişletilmesi, modernizasyonu, iyileştirilmesi ile ilgili yatırımları da desteklemektedir.  MIGA’nın projeyi desteklemesi için projenin ev sahibi ülkenin kalkınma hedeflerini uygun olması, MIGA'nın Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik Politikasına ve yolsuzlukla mücadele ve dolandırıcılık standartlarına uygun olması ve aynı zamanda mali açıdan uygulanabilir olması gerekmektedir.

Ülke başına en fazla 720 milyon dolarlık sigorta sağlayan MIGA’nın garanti süresi 3 yıl ile 20 yıl arasında değişmektedir. Hisse senedi yatırımlarında yatırımın %90’ına kadar, kredi ve kredi garantileri için anaparanın %95’inine kadar ve diğer MIGA Sözleşmesi’ne dayalı anlaşmalar için ödenmesi gereken ödemelerin toplam değerinin %90’ına kadar garanti sağlamaktadır.

MIGA garantisine başvurabilmek için başvuru sahibinin ön başvuru hazırlaması gerekmektedir. MIGA personeli, bir projenin kapsam için uygun olup olmadığını üç iş günü içinde belirlemektedir. Projeye uygun ise başvuru sahibine Kesin Başvuru mektubu gönderilmektedir. Kesin Başvuru talebinde bulunan başvurucunun talebi üzerine MIGA genelde üç-dört ay içinde garanti sağlamaktadır

Telefon Et
Mail At