Fas, İslami bankacılığı yetkilendiren en son Müslüman çoğunluğu bulunan ülke olmuştur. Merkez bankası 2 Ocak 2017'de beş bankanın şeriata uygun ürün ve hizmetler sağlama onayını duyurmuştur.

Fas, şeriat uyumlu ürünler sunan beş katılımcı banka ve en az sekiz geleneksel banka ile gelişen bir İslami finans sektörüne sahiptir.

Fas'ta İslami bankacılık, Assafa Bank ve Umniah Bank ile Fas'ın çeşitli şehirlerinde şubeleri ile başlamıştır. 

2 Kasım 2018 tarihinde Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu, Fas ile ticaret geliştirme ve ticaret kapasitesinin artırılması konularında işbirliği ile ilgili bir mutabakat zaptı imzaladı. Fas, ilk İslami tahvilini 5 Kasım 2018'de, yıllık% 2,66 kupon oranıyla 5 yıllık kira bazlı işlemle 1 milyar MAD değerinde ihraç etti. 

Fas’ta Haziran 2018 ile Nisan 2019 arasında %110'luk hızlı büyümeye rağmen İslami bankacılık, 2018 sonunda bankacılık sektörünün toplam kredilerinin %1'inden azını oluşturuyordu.

Fas'ta, katılımcı finans bankalarının temel bileşenleri tarafından geliştirilecek şeriata uyumlu araçlar, teknikler ve ürünler sadece mevduat sahiplerinin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamalı, aynı zamanda Fas Merkez Şeriat Kurulu'nun öngördüğü Şeriat hükümlerine de uymalıdır.

Bazı katılımcı bankalar, müşterilerinin yatırım hesaplarını vadeden önce herhangi bir ceza veya ücret ödemeden kapatmalarına izin verdi.

2020'de Ulemas Yüksek Kurulu dört tür ürün-yatırım hesabını onayladı, ancak katılımcı bankalar bunlardan sadece bir kısmını uygulamaya koydu.

2021'de katılımcı bankaların, öz sermaye kârlılığında iyileşme yoluna gitmesi beklenmektedir. Ürün tekliflerini çeşitlendirmeleri, çeşitli segmentleri hedeflemeleri ve daha iyi performans elde etmeleri gerekecektir. Ancak Covid-19 bağlamında tüm planlar ve beklentiler gözden geçirilebilir.

Telefon Et
Mail At