MÖHUK VE HUKUK SEÇİMİ ANLAŞMASI UYARINCA DEĞERLENDİRİLEN İŞÇİLİK ALACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

MÖHUK VE HUKUK SEÇİMİ ANLAŞMASI UYARINCA DEĞERLENDİRİLEN İŞÇİLİK ALACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

Somut olayda taraflar arasında iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk konusunda anlaşmazlık yaşanmıştır. Davalı şirket, davacının Umman’da çalıştırmak üzere  işe alındığını ve sadece bu ülkede çalıştırılması sebebiyle MÖHUK ma...

DETAY
İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

İş sözleşmesinin sona ermesiyle, tarafların sözleşmeden kaynaklanan sorumlulukları da bitmektedir. İşçinin çalışması sırasında öğrendiği bilgiler iş akdinin bitmesinden sonra işverenin haklı menfaatlerine zarar verebilir. Bu nedenden dolayı işve...

DETAY
TAHKİM HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

TAHKİM HAKKINDA YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 2019/1234 E. , 2019/3335 K. sayılı 11.07.2019 tarihli kararında eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta tahkimle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.‘‘Eğitim ve Sağlık Kampüsü-Lösemili Çocuklar Kenti Projesinin Gerçe...

DETAY
BANKA VE KREDİ KARTLARI BİLGİLERİNİN ÇALINARAK RIZAYA AYKIRI KULLANIMI HAKKINDA KARARLAR

BANKA VE KREDİ KARTLARI BİLGİLERİNİN ÇALINARAK RIZAYA AYKIRI KULLANIMI HAKKINDA KARARLAR

Şikâyetçinin marketten alışveriş yaptığı sırada yanına gelen sanığın, kızının Teknosa isimli elektronik mağazasında genel müdür olduğunu, kampanya nedeniyle kendisine LCD televizyon alabileceğini beyan etmesi üzerine şikâyetçinin kredi kartı ve ...

DETAY
İŞ HUKUKUNDA HAKSIZ FESİH

İŞ HUKUKUNDA HAKSIZ FESİH

Tartışma ve kavga nedeniyle önce kınama cezası ile cezalandırılan işçinin aynı nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi aynı eyleme iki ayrı ceza verilemeyeceğinden dolayı haksız fesihtir....

DETAY
Telefon Et
Mail At