İcra takibine maruz kalan borçlu, vekil marifetiyle takibe itiraz ettiğinde, itiraz üzerine duran icra takibinin devamını sağlamak için alacaklının açacağı itirazın iptali davasında dava dilekçesinin asıla tebliğ edilmesi gerekmektedir. ( Esas No: 2021/1  Karar No: 2022/3 Karar Tarihi: 03/06/2022)

Telefon Et
Mail At
content