TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ İLE ONAYLANMIŞTIR

Türkiye ile Hırvatistan arasında imzalanan Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması 02.06.2021 tarihli ve 31499 numaralı Resmi Gazetede yayımlanarak onaylanmıştır.

Bu Anlaşma ile taraflar, cezai konularda en geniş kapsamda adli yardımlaşmayı birbirlerine sağlayacaktır.

Ceza işlerinde adli yardımlaşma; belgelerin tebliğ edilmesini, delil niteliğindeki eşya ve belgelerin aranmasını ve el konulmasını, olay yeri incelemesini, bilirkişi incelemesini, şüpheli veya sanığın sorgulanmasını, delil sabıka kaydı ve belgelerin iletilmesini ve talepte bulunulan ülkenin kanunlarının elverdiği ölçüde yardımları kapsar. Ancak Anlaşmaya göre tarafların her ikisinin kanunlarına göre cezaya tabi olan suçlarda delillerin aranması ve el konulması ile suç gelirlerinin zapt edilmesine karar verilebilir.

Siyasi suç veya siyasi suçla bağlantılı bir suç durumunda veya devletin egemenliği, güvenliği ve kamu düzeninin tehlikeye düşeceği durumlarda adli yardım talebinin reddedileceği belirtilmiştir.

Bu Anlaşma süresiz olarak imzalanmıştır ve tarafların yazılı olarak bildirimi ile her zaman feshedilebilir.

Telefon Et
Mail At
haber_detay