TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN MADENCİLİK VE HİDROKARBON ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

28 Aralık 2016 tarihinde  imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Madencilik ve Hidrokarbon Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması 7322 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştur. Bu Kanun 03.06.2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anlaşmaya göre, taraf devletler madencilik ve hidrokarbon alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini teşvik edecektir.

Özellikle mineral, petrol ve gaz arama işletmesinin kurulması, geliştirilmesi, teşviki alanlarında ve jeoloji, yönetim ve danışmanlık alanlarında işbirliği yapacak olan devletler işbirliği planlarının müşterek gerçekleştirmek için bir Madencilik ve Hidrokarbon Çalışma Grubu kuracaktır.

Bu anlaşma 5 yıllık bir süre için imzalanmıştır. Taraflardan herhangi birinin anlaşmayı sona erdirmemesi durumunda takip eden 5 yıllık süreler boyunca kendini yenileyecektir.

Telefon Et
Mail At