KANADA’NIN İDARİ YAPISI

Kanada’nın idari yapısı eyalet ve bölgelerden oluşur.

Kanada parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi ile yönetillir.

Kanada Federasyonunda 10 ayrı eyalet ve 3 bölge mevcuttur.

Eyaletler : Britanya Kolumbiyası, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, New Brunswick, Prens Edward Adası, Yeni İskoçya ve Newfoundland & Labrador.

Bölgeler : Yukon, Kuzeybatı Toprakları, Nunavut

Devletin yargı yetkisi federal ve eyalet düzeyindeki çeşitli mahkemeler tarafından kullanılır.

Kanada’da ceza kanunu tüm devlet genelinde uygulanır. Ancak diğer kanunlar yönünden her eyalette farklı yasal metinler geçerlidir.

Kanada’da ilk derece mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve temyiz mahkemesi mevcuttur.Kanada Yüksek Mahkemesi en yüksek temyiz mercidir. Quebec eyaleti dışında diğer eyaletlerde Kanada Yüksek Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Ancak Quebec eyaletinde Kanada Yüksek Mahkemesince verilen kararlar bağlayıcı olmamakla birlikte mahkemeler tarafından dikkate alınmaktadır.

Kanada’nın resmi dilleri İngilizce ve Fransızcadır. Quebec eyaletinde Fransızca bilen nüfus yoğunluktadır.

Kanada’nın para birimi Kanada Dolarıdır. Kripto para transferleri de sıklıkla kullanılmaktadır.

GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Kanada ve Türkiye arasında imzalanmış serbest ticaret anlaşması yoktur. Ancak Kanada ile başka ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmaları mevcuttur. Gönderi yapacağınız ülke ile Kanada arasında serbest ticaret anlaşması olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Kanada ve Türkiye arasında imzalanmış çifte verginin önlenmesi anlaşması mevcuttur.14 Temmuz 2009 tarihinde imzalanmıştır.

Kanada’da herhangi bir eyalete ithalat işlemi gerçekleştirmek istediğinizde ithalatı yapmak istediğiniz eyaletin gümrük ve vergi kurallarını incelemeniz gerekir.

Gümrük işlemlerinde bazı ürünler için kota ve izin sistemi uygulanmaktadır.

Malların gümrükte kodlanmasında ise 6 haneli kod sistemi kullanılmaktadır.(Harmonized System Code)

Kanada’da gümrük vergisi belirlenirken malın satış bedeli üzerinden ve % oranına göre hesaplama yapılmaktadır.

Her yıl gümrük tarifeleri yayınlanmaktadır.

Gümrük Hukuku yönünden “Customs Act” uygulanmaktadır.Yine uygulanan diğer mevzuat Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu Kanunu, İhracat ve İthalat İzinleri Kanunu’dur.

Kanada’da standardizasyon sistemi ABD sistemine benzer şekilde uygulanır. İthal edilmek istenen ürünlerin ulusal ve federal bazdaki standartlara uygun olması ve gerekli sertifikalarının bulunması şarttır.

Federal düzeyde standartların belirlenmesi ve denetlenmesinde yetkili kurum Kanada Standartlar Konseyi’dir.

Kanada’ya yapılacak ihracat işlemlerinde ürünün sevki öncesinde kontrol edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

KANADA GÜMRÜK KANUNU

Kanada Gümrük Kanunu’nda hem yolcu beraberinde getirilen eşya ile ilgili hem de doğrudan yapılan ithalat işlemleriyle ilgili hükümler yer almaktadır.

Gümrük memuru yolcu beraberinde getirilen ya da ihraç edilmek istenen eşyanın kanuna aykırı olduğu şüphesinde olursa gerekli işlemleri başlatmak üzere kıdemli memurun yanına götürür.

Şüphelenen memur , kişiyi derhal üst kıdemli memurun olduğu yere götürür ve arama işlemlerinin başlatılmasını talep eder.

Ancak kıdemli memur arama işlemine gerek görmeyebilir ve kişinin aranması talebini reddedebilir.

Aramada görev yapacak memurun aranacak kişiyle aynı cinsiyetten olması şarttır. Aynı cinsiyette memur yoksa , aynı cinsiyette memurun olduğu yere götürülür.

Gümrük memuru şüphe üzerine ithal ya da ihraç eşyasının kabını açtırabilir, makul miktarda numune alabilir.Eğer şüphelenilen şey bir posta ise yine aynı şekilde memur posta evrakını incelemek üzere zarfı açtırabilir, numune alabilir.

Memur eşyanın menşei bilgisinden , beyannamede belirtilen tarife bilgisinden şüphelenerek paketi açtırabilir ve numune alabilir.

Kanada’ya giriş yapan kişi hakkında şüphelenmekte makul gerekçeleri varsa memur kişiyi durdurabilir.

Kişi üst kıdemli bir memur tarafından aramanın yapılmasını talep edebilir. Eğer kıdemli memurun arama yapmasını talep ederse, kişinin derhal kıdemli memurun önüne çıkarılması zorunludur.

İthalatı ya da ihracatı Parlamento yasalarına aykırı şekilde gerçekleştirildiği şüphesi olan mallara memur tarafından el konulabilir.

Ürünün ithalatı yasaklanmışsa ürün imha edilebilir, yeniden ihraç edilebilir ya da Kraliyete terk edilebilir.

 

VERGİLENDİRME

Kanada’da eyaletlere göre vergi oranları değişebilmektedir.

Genel olarak bahsetmek gerekirse %15 ile %38 arasında değişen oranda kurumlar vergisi tahsilatı yapılmaktadır.

Gelir üzerinden alınan vergilerde ise Federal Hükümet vergileri ve Ulusal vergiler olarak iki türlüdür.

Kanada’da  “Kanada Vergi Mahkemesi” bulunur ve federal düzeyde üst mahkeme sıfatıyla uyuşmazlıkları inceler.

ŞİRKET KURULUŞU

Kanada’da ticaret şirketi kurmak isteyen kişiler için online kayıt sistemi mevcuttur.

Yaklaşık 200 kanada doları maliyetle sınırlı sorumlu şirket online sistem üzerinden kurulabilmektedir.

Göçmen ve yerli girişimciler için finansman da dahil olmak üzere ulusal ve bölgesel iş desteği fırsatı işletmenizi kurduktan sonra sunulmaktadır.

İşletmenizi kurmadan önce hangi bölge ve eyalette faaliyette bulunmak istediğinize karar vermeniz gerekmektedir.

ŞAHIS İŞLETMESİ MODELİ :

Kanada’da ticaret yaparken şahıs işletmesi kurabilir, şirket kurabilir,kooperatif kurabilir veya diğer ortaklık modellerinden birini seçebilirsiniz.

Şahıs şirketi, bir kişinin sahip olduğu ve  tüzel kişiliği olmayan bir işletme türüdür. En basit iş yapısı modeli olarak kullanılır.

Şahıs şirketi sahibi olan gerçek kişi, karar verme konusunda tek başına sorumluluk sahibidir. İşletmenin elde ettiği tüm kar  ve zarar şahıs şirketi sahibine ait olur. Şahıs şirketi modelinde şahsen ve tüm malvarlığıyla sorumluluk esastır. Yani, işletmenin borçlarından dolayı şirket sahibinin kişisel malvarlıkları nakde çevrilebilir, tahsilat işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca şahıs şirketinde işletmenizin ürettiği net gelir üzerinden kişisel gelir vergisi ödersiniz.

Şahıs şirketleri de şirket adı kullanır. Şirket adı olarak kendi adınızı kullanabilir veya başka bir işletme adı seçebilir hatta kendi adınızla birlikte işletme adını birlikte kullanabilirsiniz. Şirketiniz için kullanmayı düşündüğünüz işletme adının bir başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığını araştırmanız gerekir.

Şahıs işletmesinde , kendi adınıza fatura düzenleyebilirsiniz.Ya da işletmenize bir isim kaydettiyseniz bu işletme adıyla fatura düzenlemeniz gerekir. Eğer kendi isminizin dışında bir işletme adı kullanıyorsanız , kendi adınıza açılmış banka hesabının dışında işletmeniz için açılmış banka hesabı kullanmanız gerekir.

Şahıs işletmenizde ayrıca vergilendirilmesi gereken ürünler üretiyor ve satışa sunuyorsanız bu ürünler için kaydolunması gereken vergi sistemine kayıt yaptırmanız gerekir.

 

ORTAKLIK İŞLETME MODELİ:

Kanada’da bir diğer ticari işletme modeli “ortaklık” (partnership) modelidir.

Bu modelde bir değil birden fazla kişi veya şirket ya da ortaklık ve hatta tröst bulunur. Bunlar wortak şekilde ticari faaliyet yapmak üzere bir araya gelirler.

Her ortak, ortaklığa para, emek, mülk veya beceri katabilir. Bunun karşılığında ise , her ortak, işletmenin kârından veya zararından bir pay alma hakkına sahip olur.

Ortaklık anlaşması metninde ortaklığın kar ve zararının ne şekilde pay edileceği yazılır. Ancak ortaklık kurulması yazılı şekil şartına bağlı değildir. Sözlü olarak anlaşmak yoluyla da ortaklık modeli oluşturmak mümkündür. Ancak, ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar yönünden ortaklık sözleşmenizin yazılı olarak ve bir hukukçu danışmanlığında düzenlenmesini öneririz. Hem ispat hem de yükümlülüklerin belirlenmesi açısından yazılı anlaşma tüm taraflar için hukuken faydalı olacaktır.

Ayrıca Kanada’da ortaklık modelini kullanan taraflar yaygın olarak yazılı sözleşme imzalamayı ve kuralları belirlemeyi tercih etmektedir.

Ortaklık modelinde , ortaklık işletmesi ortaklığın herhangi bir üyesinin olağan faaliyetler kapsamı içinde kalan her türlü eylemden ve işlemden dolayı sorumludur.

Yani ortaklık modelinde ortağınızın , ortaklık adına gerçekleştirdiği ve olağan faaliyet konusu kapsamı içinde kalan tüm eylemlerden dolayı 3. Kişilerin ortaklığa başvurması ve alacağını tahsil etmek istemesi mümkündür.

Ortaklık modelinde , ortaklık yıllık gelir vergisi mükellefi değildir. Bunun yerine ortakların , ortaklık işletmesinden elde ettikleri gelirleri tabi oldukları vergi sistemine göre beyanname etmeleri ve vergi borçlarını ödemeleri benimsenmiştir.

Ortaklık iş modelinde , vergilendirme işlemleri yürütülürken yıllık dönemde elde edilen gelirler ve malvarlıklarının toplamına göre farklı esaslar belirlenmiştir.

Ürünlerin satışından elde edilen kazancın vergilendirmesinde alıcının ürünü teslim aldığı eyaletin uyguladığı vergi oranları geçerli olur.

Örneğin, işletmeniz Vancouver’da ve fakat ürünü Ontario’daki alıcınıza teslim ediyor ve satıyorsunuz. Bu durumda vergilendirmede Ontario vergi sistemi kuralları uygulanır.

Ortaklık modelinin tercih edilmesinin sebeplerinden biri de kuruluşunun ve tasfiyesinin kolay olmasıdır.

Ancak her bir ortağın ortaklık borçlarından sınırsız olarak sorumlu olacağı unutulmamalıdır. Yani diğer ortağın ne kadar sermaye payı koyduğuna bakılmaksızın ortaklıkla ilgili işlemlerinden dolayı tüm malvarlığınızla sorumlu olursunuz.Örneğin, ortaklıkta çalışan işçilere karşı yapılacak ödemelerden bile ortaklar tüm malvarlıklarıyla sorumludur.

Ortaklık modelinizi Limited ortaklık veya Komandit ortaklık olarak da belirlemeniz mümkündür.

 

 

TİCARET KURULUŞLARI MODELİ:

Bir tüzel kişiliğin bir başka tüzel kişiliğe ortak olması mümkündür.

Eyaletlerde tutulan ticaret sicilleri herkese açıktır ve ücreti karşılığında herkesin bu sicili inceleme hakkı olduğu kabul edilmiştir.

Şirketlerin birleşmesi de hukuken kabul edilmiştir ve ayrıca kurala bağlanmıştır.

Şirketleri genel olarak ;

 • Hisselerle sınırlı şirket
 • Garanti ile sınırlı şirket
 • Sınırsız sorumlu şirket olarak ayırabiliriz.

Limited Şirketler:

Ortaklarının hisselerinin ve sorumluluğunun limitli şekilde belirlendiği şirket türüdür.Şirket ünvanında “incorporated”, “Limited”, “Ltd”, “Inc.”veya Fransızca karşılıklarının bulunması şarttır.

En az bir ortakla kurulur.

Her bir ortağın payının ne kadar olduğu adresiyle birlikte belirtilir.

Garanti ile sınırlı şirkette : ortaklar şirketin malvarlıklarını belirli limitler dahilinde tasfiyede garanti ederler.

Limited(sınırlı) şirket kuruluşunda , şirket sözleşmesinin en az bir tanık huzurunda imzalanması şarttır.

Şirket sözleşmesinde yer alması gereken bilgiler ayrıca Kanunda belirtilmiştir.

Şirket isimlerinin belirlenmesi önemlidir.

Hiçbir şirket bir başka şirket ile aynı isimle kurulamaz. Ayrıca şirket isimlerinin insanları aldatıcı ya da haksız rekabete yol açacak şekilde belirlenmesi de yasaktır.

Sicil Memurluğu , şirketin isminin uygunsuz olduğunu belirterek isim değişikliğine karar verebilir ve bu karara karşı Mahkemede dava açılabilir.Yani sicil memurunun ismin kanuna aykırı olması sebebiyle şirket tescilini reddetme yetkisi vardır.

İsim değişikliklerinin de Resmi Gazete’de yayınlanması gerekir.

Kanuna aykırı şekilde şirket kuruluş evrakı sunma, şirketin türüne ve kuruluş sözleşmesine aykırı şekilde işlem yapma halinde para cezaları öngörülmüştür.

Bir limited şirketin kuruluş sözleşmesinde aşağıdaki hususlar mutlaka yer almalıdır:

(a) nominal değerli hisselere sahip bir şirket olması durumunda,bu tür hisselerin her bir sınıfının hisse sermayesi miktarı

 (b) itibari veya itibari değeri olmayan hisselere sahip bir şirket olması durumunda, bu türden her bir sınıftan azami hisse sayısı ve şirketin ihraç etmeye yetkili olduğu veya bulunmadığı durumlarda hisse senedi miktarı

Her şirket, her üyeye, talebi üzerine ve elli sent veya şirketin belirleyeceği daha az bir meblağ ödendiğinde,  varsa muhtıra ve yazıların kopyasını göndermekle yükümlüdür.

 Şirket sözleşmesinde şirketin kuruluşundan sonra değişiklik yapmak mümkündür.

Bir şirketteki herhangi bir üyenin hisseleri veya diğer çıkarları, şirket sözleşmelerinde öngörülen şekilde devredilebilen kişisel mülk olacaktırve taşınmaz niteliğinde olmamalıdır.

Sınırsız sorumluluğa tabi olarak kurulan  bir şirketin (unlimited) limited şirkete dönüştürülmesi mümkündür.

Şirketin adresi: Her bir şirketin kuruluşundan itibaren en geç 28 gün içinde adresini bildirmesi ve tebligat ve idare için adresini kayıt ettirmesi zorunludur.Bu şarta uymayan şirkete her bir gün için 25 dolar ceza kesilir.

Şirketin tescilli adının dışında bir isimle iş yapması da yasak olup, para cezasına tabidir.

Her bir şirketin yıllık ortaklar kurulu toplantısı yapması zorunludur.Yıllık toplantı yapılmaz ise herhangi bir ortak Mahkemede dava açarak toplantıya davet ettirebilir.

Toplantının yapılması gerektiği tarihin üzerinden henüz üç ay geçmemişse ve fakat toplantı yapılması gerektiği tarihten itibaren 21 gün geçmiş ve direktörler tarafından toplantı çağrısı yapılmamışsa, şirketin çoğunluğu toplantı yapabilir.
Şirket genel kurul veya direktörler toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür.

Toplantıya vekil ile de katılım sağlanması mümkündür.

Yönetim kurulu kararlarının yazılı olarak alınması ve toplantıya katılan her üye tarafından imzalanması şarttır.

Her şirketin en az bir direktörünün bulunması zorunludur.

Şirket adına sözleşme yapılması:

Bir şirket adına sözleşmeler aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

Özel kişiler arasında yapılacak sözleşmenin yazılı olması ve şirketin kaşesini içermesi , şirket yetkilisinin ismini içermesi zorunludur.

Şirketlerin işlemlerinin araştırılması için Valilik tarafından müfettiş atanabilir.Bunun için , sermayesi olan şirketlerde  şirketin onda bir hissesine sahip ortağın başvurması veya sermayesi olmayan şirketlerde ortak sayısının beşte birinin başvurması gerekir.

Şirketin denetçisi , şirketin mali durumunu bildiren rapor hazırlar ve ortaklara sunar.

Şirketin direktörü yıllık toplantıdan önce 6 aylık ara dönemler halinde hazırlanmış finansal durum denetçi raporunu ortaklara yıllık genel kurul toplantısından en az 7 gün önce sunmak zorundadır.

Bilançoların ve finansal tabloların direktörler tarafından imzalanması zorunludur.

Şirket uyuşmazlıklarında ortaklar tahkim yoluna başvurmayı kararlaştırabilirler ve tahkim sonucu verilen karar ortakları ve şirketi bağlayıcı olur.

Şirketin bir başka şirkete hisselerinin devredilmesi mümkündür.

Kanada’da bir diğer şirket modeli “Topluluk Çıkarını Gözeten Şirket”tir. Ayrı bir kanunla düzenlenmiştir.

Kanada hukukunda ayrıca aşağıdaki şirket türleri de kullanılmaktadır:

 • Holding şirketi
 • Eyalet dışı şirket “extra-provincial corporation”
 • Federal şirket
 • Finans kuruluşu
 • Yabancı kuruluş
 • Kredi kuruluşu
 • Tröst şirket
 • Özel yatırım holding şirketi

 

Komandit şirketin kuruluş sözleşmesinde :(limited partnership)

(a)Komandit ortaklığın yürütüleceği firma adı;

(b) işin niteliği;

(c) her bir ortağın adı ve ikamet yeri,

(d) sınırlı ortaklığın var olacağı süre;

(e) sermaye miktarı ve varsa, her bir sınırlı ortak tarafından katkıda bulunulan diğer mülklerin niteliği ve gerçeğe uygun değeri;

(f) varsa, her bir sınırlı ortak tarafından yapılması kararlaştırılan ek katkıların miktarı ve ek bir katkının yapılacağı zaman veya olaylar;

(g) kararlaştırıldıysa, her bir sınırlı ortağın katkısının iade edileceği zaman;

(h) her bir sınırlı ortağın katkısı nedeniyle hak kazanacağı  kâr payı veya gelir yoluyla diğer tazminatların miktarı ,

(i) eğer verilmişse, sınırlı bir ortağın onun yerine bir vekil tayin edeni ikame etme hakkı ve ikamenin hüküm ve koşulları;

(j) eğer varsa, ortakların ek sınırlı ortak kabul etme hakkı;

(k) eğer verilmişse, bir veya daha fazla komandit ortak için diğer komandit ortaklara göre rüçhan hakkı, katkı payı iadesi veya gelir yoluyla tazminat hakkı ve rüçhan hakkının niteliği;

(l) eğer verilmişse, kalan genel ortak veya ortakların, bir genel ortağın ölümü, emekliliği veya akli yetersizliği durumunda işi sürdürme hakkı; ve

(m) eğer verilmişse, sınırlı bir ortağın katkısı karşılığında nakit dışında mal talep etme ve alma hakkı yazılır.

Bir kişi aynı komandit şirkette aynı anda komandite hem de komanditer ortak olabilir.

Komandit ortağın , şirkete koymayı taahhüt ettiği sermaye dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

Anonim şirket :

Anonim şirket iki ya da daha fazla kişiden oluşur.

Gerçek kişi veya şirketler bir araya gelerek anonim şirket kurabilirler.

Ortaklar karar vericidirler ve işletmenin zararlarından sorumlu olurlar.

Şirketin ismi ortaklardan birinin ismini içermelidir.

Vergi amacına göre düzenlenen farklı şirket türleri vardır ve vergi yılının sonunda şirket türünüzü doğru şekilde tanımlayanı seçmeniz gerekir. Kurum türü, kurumun belirli oran ve indirimlere hak kazanıp kazanmayacağını belirler.

Kanadalı Kontrolündeki Özel Şirket Türü ( CCPC)

Kanada’da yerleşik olan Kanadalı tarafından yönetilen ve şirket merkezinin Kanada’da bulunduğu şirket türüdür.

Genel olarak şirketler vergilerini taksitler halinde ödemek zorundadır. Vergi bakiyesi, bakiyenizin vade tarihine bağlı olarak vergi yılının bitiminden iki veya üç ay sonra ödenir.

 

Her ortak ayrıca mali tabloları veya aşağıdaki formların kendi durumlarına uygun kopyalarını da sunmalıdır (bu formlardan herhangi birinin bilgisayarda oluşturulmuş versiyonu kabul edilebilir):

 

KANADA VİZE VE VATANDAŞLIK PROSEDÜRÜ

Kanada’da seyahat etmek, okumak, çalışmak veya ikamet etmek için vize başvurusu yapılabilmektedir.

Ayrıca Kanada mülteci koruması da tanımaktadır.

Kanada vatandaşı olabilmek için

Kanada vatandaşı olmak için :

 • daimi ikametgah olmak
 • son 5 yılın en az 3'ünde (1.095 gün) Kanada'da yaşamış olmak
 • vergilerini beyan etmiş olmak
 • vatandaşlık sınavını geçmek
 • İngilizce veya Fransızca dil becerisini kanıtlamış olmak gerekir.

 

 

Kamu İhaleleri

Kanada ‘daki kamu alımları Hazine Kurulu, Bayındırlık İşleri ve Devlet Hizmetleri Kurumu  direktifleri ve yönergelerin yanı sıra bir dizi uluslararası ve ulusal ticaret anlaşması ve yasası tarafından yasalaştırılır ve yönlendirilir.

Tedarik Kılavuzu hazırlanmıştır ve bu kılavuzdan faydalanılır.

Diğer devlet daireleri ve kurumları, bu Tedarik Kılavuzunu genel satın alma bilgisi için referans materyali olarak kullanmaya teşvik edilir.Bazı Tedarik Kılavuzu politikaları ve prosedürleri yalnızca  Bayındırlık İşleri ve Devlet Hizmetleri Kurumu için öngörülmüştür.

Kanada’da kamu  satın almaları merkezi olmayan bir şekilde yürütülür.Her bir departman ihtiyaç duyduğu hizmet, mal ve inşaat için kendi makamı altında ihaleye çıkar ve sözleşme imzalar.

Tüm kamu ihaleleri için ortak ilke benimsenmiştir. Bu ilke açıklık, adalet ve dürüstlüğü barındıran bütünlüktür.

İhale sürecinin belirli istisnalar dışında yarışmacı olması şarttır ve her isteklinin aynı şartlarda yarışması sağlanmalıdır.

Eğer ihale yetkilisi henüz ihale süreci devam ederken ihalenin bütünlüğünün sağlanmadığı şüphesine kapılırsa , sorun çözülene kadar ihale sürecini askıya almalıdır.

İnşaat, mimarlık ve mühendislik hizmetleri ihaleleri ve doğrudan alımları  hariç sözleşme görevlilerinin standart formları kullanması zorunludur.

Kanada ile ikili veya çok taraflı imzalanan serbest  ticaret ticaret anlaşmaları içerisinde özel hükümler getirilerek bazı ülkelere kayıtlı gerçek ve tüzel kişi isteklilerin ihalelere katılım koşulları ayrıca ve özel olarak belirlenmiştir.

Ayrıca miktarı belli bir değerin altında olan ihalelere ilişkin şikayetleri çözüme bağlamak için ihale ombudsmanlığı kurumu kurulmuştur.

İstekli, ihale sürecine ilişkin başvuracağı yasal yolların masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

Telefon Et
Mail At
flag_detail