İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

İŞ HUKUKUNDA REKABET YASAĞI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

İş sözleşmesinin sona ermesiyle, tarafların sözleşmeden kaynaklanan sorumlulukları da bitmektedir. İşçinin çalışması sırasında öğrendiği bilgiler iş akdinin bitmesinden sonra işverenin haklı menfaatlerine zarar verebilir. Bu nedenden dolayı işve...

DETAY
İŞ HUKUKUNDA HAKSIZ FESİH

İŞ HUKUKUNDA HAKSIZ FESİH

Tartışma ve kavga nedeniyle önce kınama cezası ile cezalandırılan işçinin aynı nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi aynı eyleme iki ayrı ceza verilemeyeceğinden dolayı haksız fesihtir....

DETAY
Telefon Et
Mail At
content