ELEKTRİK PİYASASINDA ÖNLİSANS VEYA LİSANSLARA KONU ÜRETİM TESİSLERİNİN SANTRAL SAHALARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

EPDK tarafından 25/06/2020 tarihli 31166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Bu Karar, 17 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişikliklerle santral alanı tanımı genişletilmiş,  santral sahasının belirlenme şeklinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca yeni eklenen madde ile birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin toplam mekanik gücünün ne olacağı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre tesis edilecek yardımcı kaynağa dayalı ünitelerin mekanik kurulu gücü 100 MW’ı aşamayacaktır.

Telefon Et
Mail At
haber_detay