ELEKTRİK PİYASASI HUKUKU’NA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI

ELEKTRİK PİYASASI HUKUKU’NA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI

Elektrik piyasası faaliyetleri 6446 sayılı Kanun ve ilgili alt düzenlemeleri tarafından düzenlenmiştir. Bu piyasa ile ilgili denetlemeleri EPDK yapmaktadır. Elektrik piyasası faaliyetlerini yerine getiren kişilerin ve bu faaliyetlerden yararlana...

DETAY
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

Danıştay 13. Dairesinin 2020/3227 E. , 2020/3158 K. sayılı 16/11/2020 tarihli kararında, davacı anonim şirket ve davalı Kamu İhale Kurumunun olduğu, aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı iddiası ile iptali istenen Kurul kara...

DETAY
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2020/657 E. , 2020/630 K. SAYILI KARARI

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2020/657 E. , 2020/630 K. SAYILI KARARI

3 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda vergilendirmenin beyana dayanılarak yapılması gereken durumlarda matrahın veya verginin tümüyle ya da kısmen ihtirazi kayıtla bildirilmesini öngören bir düzenleme yoktur. Kanuna göre Mükellefler beyan ettikleri ...

DETAY
BORSALARDA GEÇİCİ İŞLEM YASAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

BORSALARDA GEÇİCİ İŞLEM YASAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

Danıştay 13. Dairesinin  2020/84 E.  ,  2020/3021 K. sayılı 04/11/2020 tarihli kararında borsalarda geçici işlem yasağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. “Denge” pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işl...

DETAY
Telefon Et
Mail At
content