Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2022/2560 esas 2022/6718 karar sayılı ilamında uyuşturucu madde ticaretine teşebbüs etmek eyleminin hangi hallerde gerçekleşmiş sayılabileceğine dair emsal nitelikte karar vermiştir....

DETAY
Telefon Et
Mail At
content