+90 850 644 84 59
info@mermerogluhukuk.com
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Madde Değişikliği!
2 Mart 2019 tarihli 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  ile yapı ruhsatına tabi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veyahut bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması ve bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

19 Ekim 2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile ilgili yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası, dokuzuncu fıkrasının (b) bendi ve onuncu fıkrası değiştirilmiş ve 13. maddeye 11 nolu fıkra eklenerek  uygulama alanında hak sahipleri ile müteahhit arasında imzalanmış olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hak sahipleri tarafından feshi için aranan şartlar, fesih süreci ve sonrasına ilişkin usuller düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğin tamamı için www.resmigazete.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.