+90 850 644 84 59
info@mermerogluhukuk.com
ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM
ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM
Gerek dünya ticaret hacminin gün geçtikçe büyümesi gerek bağımsız devlet sayısının çokluğu gerekse birbirinden farklı hukuk sistemlerinin yürürlükte olması bir arada değerlendirildiğinde yerelde ve uluslararası ticari hayatta doğan uyuşmazlıklarda uyuşmazlık çözüm yolu olarak tahkimin önemini ortaya koymaktadır.
Uluslararası Ticari Tahkim’de esas amaç birden fazla devletin yargılama konusu içerisine girebilen ve fakat taraflara üzerinde tahkim anlaşması yapma serbestisi tanınmış ticari uyuşmazlıkların hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulması, zaman, yargılama gideri ve mevzuat farklılıklarından dolayı oluşabilecek eşitsizliğin ve hak kaybının maksimum oranda önlenmesidir.
Uluslararası Ticari Tahkim’de de hakem kararları arasındaki yeknesaklık ve birlik sağlanması hedeflenmekte bunun için uluslararası kuruluşlar ve devletler tarafından yasal düzenleme çalışmalarına süreklilik verilmektedir.
Gelişen ticaret sisteminin her ülkede aynı kanunlarla korunmadığı , tarafların gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde de ticaret yapmasının önünü açmanın ise ancak gelişmiş ülke hukuk sistemlerinde kabul gören ve tanınan hakların verilmesiyle mümkün olabileceği açıktır.
Aksi halde ticaret sadece hukuken belirli gelişmişlik seviyesinde olan devletler arasında yapılabilir ve diğer devletlerin kalkınması yavaşlatılabilirdi.
Günümüze kadar gelinen aşamada uluslararası ticaret odalarının ve benzeri kuruluşların uluslararası ticari tahkimin gelişmesine katkısı yadsınamaz.
Uyuşmazlık çözüm yolu olarak tahkim Eski Yunan , Eski Mısır medeniyetlerinde dahi görülmektedir.
Uluslararası Ticari Tahkimin avantajları nelerdir?
  • Tarafsız ve bağımsız hakemler tarafından uyuşmazlığın görülmesi
  • Alanında uzman hakemlerin seçilebilmesi
  • Tarafların uygulanacak hukuku belirleyebilmeleri
  • Yargılamanın gizli yürütülmesi
  • Tahkim sonucu verilecek kararların tenfizinin mümkün olması
Uluslararası Ticari Tahkimin dezavantajları nelerdir?
  • Hakem kararına uyulmamasının sonuçlarının ülkelerarası farklılık gösterebilmesi
  • Hakem kararının tenfizinin isteneceği ülke mevzuatına göre uyuşmazlığın tahkime elverişli olmaması,
  • Tahkimin gizliliği prensibi dolayısıyla dava arkadaşlığı kavramının diğer tarafın rızasına bağlı olması
  • Maliyetin yüksek oluşu