+90 850 644 84 59
info@mermerogluhukuk.com
MENFİ TESPİT DAVALARINDA ARABULUCULUK
YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ 2020/85 E , 2020/454 K 13/02/2020

6102 sayılı TTK ‘na 7155 sayılı kanunla eklenen 5/A maddesi gereğince ticari nitelikteki menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesi zorunlu olmadığı gibi arabuluculuğa gidilmiş olmasının bir dava şartı da olmadığı gözetilmelidir.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2020/85 e 2020/454 k sayı 13/02/2020 tarihli kararı ile ticari nitelikteki menfi tespit davaları açılmadan önce arabuluculuğa gidilmesinin zorunlu olup olmadığına dair oluşan istinaf daireleri kararlarındaki uyuşmazlığı gidermiş ve içtihat birliğini sağlamıştır.

Bilindiği üzere tespit davasının özel türlerinden biri de ticari nitelikteki menfi tespit davalarıdır.Davanın sonucunda, borçlunun borçlu olmadığının anlaşılması halinde borçlu olunmayan kısım belirtilmek suretiyle olumsuz tespit hükmü kurulur.Mahkemece verilen hüküm alacağın tahsilini gerektirir nitelikte bir hüküm değildir dolayısıyla İİK madde 32 gereğince doğrudan icraya konulamaz.

Oysa arabuluculuk sonucu verilen kararlar ilam hükmündedir ve cebri icra yoluna başvurulabilir.
Kanun koyucunun bu sebeple bilinçli olarak menfi tespit davalarını arabuluculuk dava şartına tabi tutmadığı anlaşılmaktadır.
Yüksek Daire yukarıda belirtilen gerekçeyle ticari nitelikteki menfi tespit davaları açısından arabuluculuğun dava şartı olmadığına dair karar vermiştir.