+90 850 644 84 59
info@mermerogluhukuk.com
KİRALANAN TAŞINMAZIN ERKEN TAHLİYE EDİLMESİ HALİ
Kiracı sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı erken tahliye ettiği durumda kural olarak Türk Borçlar Kanununun 325. Maddesine göre anahtar teslim tarihine kadar kira bedelinden, anahtar teslim tarihinden itibaren de kiralananın aynı şartlarda kiraya verilebileceği makul süre kira bedeli ile sorumludur.
 Bununla birlikte kiraya verenin taşınmazın yeniden kiraya verilmesi konusunda gayret göstermesi, böylece zararın artmasını önlemek üzere üzerine düşeni yapmakla yükümlülüğü de unutulmamalıdır.

Hal böyle olunca, kiraya verenin zararının erken tahliye tarihinden taşınmazın aynı koşullarda yeniden kiraya verilebileceği tarihe kadar boş kaldığı süreye ilişkin kira bedeli olduğu sonucuna varılmaktadır.

Emsal Yargıtay kararı : YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ 2019/1719 E , 2020/1385 K 18.02.2020 T