+90 850 644 84 59
info@mermerogluhukuk.com
HAKKIMIZDA
Mermeroğlu Hukuk & Danışmanlık olarak yerli ve yabancı müvekkillerimize genel olarak Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku ve Medeni Hukuk’un çeşitli alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ticari hayatın gereksinimlerine uygun, değişen mevzuattan ve Yüksek Mahkeme kararları ile Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Kuruluşlarının kararlarından elde edilen bilgi ve tecrübeyi mevcut anlaşmazlıklara uygulayarak çözüm bulma konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra  ileride doğabilecek anlaşmazlık olasılıklarına ilişkin de yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yurtdışında yatırım yapmak isteyen ticaret aktörlerine sözleşme hazırlığı aşamasında hedef pazardaki hukuki risklere, gümrük vergileri, gelir vergileri ve diğer mali yükümlülüklere, şirket kuruluş şekillerine, yargılama usullerine, taraf olunan uluslararası sözleşmelere, fikri ve sınai haklara ilişkin korumalara, bankacılık işlemlerine, taşımacılık - sigorta - lojistik şartlarına ve diğer özellikli hususlara ilişkin yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti verilerek risklerinin minimize edilmesi sağlanması noktasında yardımcı olunmaktadır.   

Ayrıca ülkemiz sınırları içinde ve yabancı ülkelerde dış ticaret işlemlerinde oluşan hukuki sorunlarla ilgili gerektiğinde yabancı ülkelerdeki hukuk ofisleriyle irtibatlanılmak suretiyle avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Yerli şirket ve gerçek kişilere genel hukuk branşlarında da avukatlık ve danışmanlık vererek Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Tüketici Hukuku, Marka & Patent Hukuku, Enerji Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Ticari İşletme Hukuku ve diğer Ticaret Hukuku alanlarındaki uyuşmazlık, arabuluculuk, dava ve tahkim süreçleri yürütülmektedir.

AİHM’ye bireysel başvuru konusunda ayrı bir departmana sahip olan ofisimizde Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru hakkında Türkçe ve İngilizce danışmanlık hizmeti verilmektedir. 


As Mermeroglu Law & Cnsultancy we provide legal and consultancy services to our domestic and foreign clients in various fields of commercial Law, Criminal Law, Adminstrative Law, Tax Law and Civil Law.

In addition to poviding legal and advisory services to find solutions by applying the knowledge and experience obtained from the changing legislation and the desicions of the Supreme Court and International Dispute Resolution Organizations to the existing disputes in accordance with the requirements of commercial life, written and verbal consultancy are provided on the possibility of future disputes.

During the contract preparation stage we are providing by written and verbal consultancy services to commerce actors for in order to minimize the risks  in the foreign target market about customs duties , income taxes and other financial liabilities, company establishment forms, legal procedures, protection of intellectual and industrial rights, banking transactions, transportation-insurance on logistic conditions and other spesific issues.

In addition, in case of legal problems in foreign trade transactions within the borders of our country and in foreign countries when necessary, we provide legal and consultancy services by contacting the law offices in foreign countries.

Providing advocacy and consultancy to local companies and real persons in general law branches, Criminal Law, Family Law, Real Estate Law, Negotiable Instruments Law, Consumer Law, Trademark & Patent Law, Energy Law, Tax Law, Labor Law, Corporate Law, Public Procurement Law, Commercial Law and other Commercial Law Disputes, mediation, litigation and arbitration processes are carried out.

Our Office which has a seperate department for invidual application to the ECtHR, provides consultancy services to the Constitutional Court and Europen Court of Human Rights in Turkish and English.