+90 850 644 84 59
info@mermerogluhukuk.com
Elektronik Defter Genel Tebliği Kanunda Madde Değişikliği!
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 19/10/2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı 3 Sıra nolu “ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” ile 1 Sıra nolu tebliğin 3,4,5,6 ve 7. Maddeleri değiştirilmiştir.
 
Değişiklik haliyle e- fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler ile Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin elektronik defter tutma zorunluluğunun olduğu , kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-defter uygulamasına dâhil olması gerektiği, e –defter uygulamasına geçme zorunluluğu olmayan mükelleflerin de istemeleri halinde e-defter tutabilecekleri, tam bölünme, birleşme, devralma, tür değiştirme veya yeni kuruluş yapan ve e-deftere geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin ise bu işlemlerin Ticaret Siciline tescilini izleyen 3 ay içinde elektronik defter tutmaya geçmek zorunda olduğu ancak  Tebliğin yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 1/1/2020 tarihinden itibaren, e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin ise e-fatura uygulamasına geçiş süresi içinde elektronik defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-defter olarak tutmak zorunda oldukları aksi halde Vergi Usul Kanununda belirlenen cezai hükümlerin uygulanacağı ve diğer bazı hususlarda düzenleme yapılmıştır.

Tebliğin tamamı için www.resmigazete.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.