+90 850 644 84 59
info@mermerogluhukuk.com
Anayasa Mahkemesi'nden İptal Kararı!

15 Ekim 2019 tarihli  30919 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/42 E. 2019/73 K. sayılı 19/09/2019 tarihli Anayasa Mahkemesi kararında; itiraz konusu edilen 21/02/2019 tarihli ve 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  11. maddesi ile 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 112. maddesine eklenen 6. fıkrasının ve 12. maddesiyle 4857 sayılı kanuna eklenen geçici 9. maddenin 1. cümlesinin Anayasa’nın 2.,10. ,36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talep edilmesi üzerine 7166 sayılı kanunun 11. maddesi ile 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 112. maddesine eklenen 6. fıkrasının ve 12. maddesiyle 4857 sayılı kanuna eklenen geçici 9. maddenin 1. cümlesinin Anayasa’nın 10. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.